Daniel Nordberg är utvecklande Scrum Master och har lång erfarenhet i Team Lead-rollen, här kan du läsa Daniels tre frågor du kan ställa dig själv som teamledare för att ta tempen på ditt team

Under en kort tid har jag flera gånger fått privilegiet att prata med diverse Team Leads om deras team. Jag vet själv av erfarenhet hur skönt det kan vara att bolla sina tankar med någon utomstående när det gäller det dagliga arbetet.

Det jag har märkt är hur otroligt lätt det är att börja prata om alla externa faktorer som orsak till problem eller att ge ursäkter för varför vissa åtgärder inte kan genomföras. Då hade det troligtvis varit mer givande att hitta interna problem i teamet och ta itu med dem först. Men plötsligt har bokningstiden passerat och inget har förändrats. Ännu ett icke värdeskapande möte.

Mitt tips är att definiera kärnan i vad man själv tror gör ett team bra. Där är min åsikt att ett team måste känna trygghet, transparens och motivation för att kunna nå ett högpresterande resultat. Här kommer tre kontrollfrågor enligt mina tre nämnda punkter. Använd dem för att utmana en kollega som leder ett team eller för självreflektion. Alternativt kan du hitta på tre egna frågor som rimmar bättre med din vision om högpresterande team. Det viktiga är att hela tiden utvärdera situationen och testa något nytt i jakten att nå den fulla potentialen av varje team.

Trygghet: Vad har ni förändrat över tid?

Att förändras är för de allra flesta rätt obehagligt. En ordentlig grund av trygghet är ett måste för att kunna anpassa och optimera sitt team till den ständigt förändrande omvärlden. Om man inte hittar några försök på eller genomförda förändringar kan det vara ett tecken på låg trygghet. Låg trygghet påverkar lagarbete, innovation och trivsel negativt.

Transparens: Hur ofta levererar ni något som externa intressenter får testa?

En mer avslöjande fråga än man kan tro. Externa intressenter står bakom teamets existensberättigande. Utan deras behov hade teamet inte funnits. Det är otroligt viktigt för team att ha rätt attityd och hitta ett bra samspel här. Ifall man inte visar sitt arbete regelbundet finns det risk att man jobbar med fel saker och att relationen surnar.

Motivation: Hur ofta behöver du som Team Lead lägga fram förslag och ta beslut?

En motiverad teammedlem är mer självgående och tar mer initiativ. Ifall Team Lead måste släpa med sig teamet genom alla utmaningar och lösa problem åt dem så är teamet helt enkelt inte tillräckligt engagerat.

Förhoppningsvis leder dessa tre frågor dig till nya insikter om ditt team så att ni kan utvecklas tillsammans ytterligare. Lycka till!

image.png
Daniel Nordberg