Vårt arbete med kvalitet följer ISO 9001-standarden. Nedan hittar du vår kvalitetspolicy.

Cygni, part of Accenture – är ett kompetens- och innovationsföretag med fokus på att vara den bästa arbetsgivaren för en skicklig och ambitiös IT-konsult. Vår ambition är att våra konsulter ska ligga i framkant när det gäller teknik och metod, de ska leverera i kunduppdrag med högsta möjliga kvalitet.

Vi levererar konsultinsatser och tjänster som motsvarar de kvalitetskrav vi överenskommit med våra kunder och partners, såväl externa som interna genom att:

 • Kontinuerligt mäta hur vi lever upp till vårt kvalitetsåtagande
  Vi mäter kvalitet på flera sätt, men ett av de viktigaste är kontinuerliga uppföljningar mellan kunden, konsulten och kundansvarig.

 • Åtgärda de brister som konstaterats
  Ett kvalitetsråd tar hand om eventuella brister, detta kan innebära utbildning av konsulten, inköp av ytterligare programvara. Dessutom erbjuder vi en nöjd kund-garanti.

 • En ständigt pågående erfarenhetsåtervinningsprocess
  Våra konsulter uppmuntras till att sprida kunskap om nya teknologier och metoder. Faktum är att konsulterna får betalt för att göra detta. Dessutom återvinner vi kunskap genom dokumentation av konsultuppdrag för att bygga en erfarenhetsbank.

 • Kontinuerligt utveckla våra anställda utifrån marknadens behov och kundernas krav
  Kompetensutveckling är viktigt för oss och alla konsulter har en individuell kompetensplan som följs upp kontinuerligt. Våra konsulter har betald kompetensutvecklingstid.

 • Kvalitet är alla medarbetares ansvar
  Genom att utbilda våra chefer och konsulter i vikten av kvalitet, och genom att vara extremt selektiva i vår rekryteringsprocess, säkerställer vi att alla medarbetare hjälper varandra att levererar hög kvalitet.