Vi säkerställer att vi har de bästa konsulterna genom selektiv rekrytering och satsar stenhårt på individuell kompetensutveckling.

För oss är det självklart att fokus ligger på kompetensutveckling. Du får själv ta fram en gedigen kompetensutvecklingsplan tillsammans med din chef under det årliga utvecklingssamtalet. Det kan innebära alltifrån fokus på en viss teknologi till övningar i retorik.

Några av de kurser, seminarier, workshops, meetups, föreläsningar och konferensämnen vi avhandlat de senaste åren är: Dependency Injection, Java, Responsive Design, JavaScript, Node.js, NoSQL, Informationsdesign, konsultintervjun, Machine learning, iOS-utveckling, Vert.x, Angular, React, AI, Docker, Mgmt 3.0, feedbackövningar, mm...

Dessutom kör vi konsultmöten var tredje vecka där vi både bygger laget och behandlar nya tekniska ämnen.

Vi förstår att alla liv ser olika ut och att du har unika behov. Därför driver vi kompetensutvecklingen på det sätt som passar dig bäst. Det kan exempelvis vara genom övningar i mindre grupper, externa kurser på stan, konferenser, hålla föredrag osv.