Dataskyddspolicy för besökare på cygni.se och talangprogrammet.se.

Personuppgiftsansvarig

Cygni AB, 5566698-1311 (”Cygni”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

När du besöker cygni.se eller talangprogrammet.se och skickar in en jobbansökan, skriver en kommentar eller liknande lämnar du personuppgifter. Det kan utöver namn, adress och liknande även vara länkar till externa CV-sajter, portfolios eller annat.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Cygni behandlar dina personuppgifter för att hantera din jobbansökan till oss enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. Lagringstiden av en jobbansökan är 24 månader.

Tillgång och överföring av dina personuppgifter

Cygni kan komma att överföra och dela dina personuppgifter med såväl utvalda tredje parter som dotterbolag i Cygni-koncernen. För jobbansökningar överförs lämnade uppgifter till Applied Training Systems Inc som hanterar lagringen av data. Cygni kan även komma att överföra eller dela dina personuppgifter till land utanför EU om dotterbolag eller samarbetspartners befinner sig där. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Cygni om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Cygnis rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och säkerhets- eller tekniska problem. Cygni kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt skriftliga godkännande.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som Cygni behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål vi samlar in dina personuppgifter. Cygni kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att kostnadsfritt göra en (1) förfrågan, vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut. Du har även rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som Cygni genomför avseende dina personuppgifter.

Vid klagomål avseende Cygnis behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Användning av cookies

Cygni använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på domänerna cygni.se och talangprogrammet.se.

Kontaktuppgifter

Har du frågor angående vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till detta, är du välkommen att kontakta oss via email eller brev enligt uppgifterna nedan.

Cygni AB
Mäster Samuelsgatan 17, 8 trappor
11144 Stockholm
info@cygni.se