Poster taggade med 'struts'

Att välja webbramverk

Att välja webbramverk för ett projekt är inte alltid en lätt uppgift. Det handlar ofta om att försöka se igenom hype och isolera vad som […]

Rod Johnson på TSS Symposium

Rod Johnson, mannen bakom open-source ramverket Spring, talade på TheServerSide Java Symposium. Johnson pekar ut några teknologier som han tycker utvecklare särskilt bör bevaka. Han […]

Struts framtid

Struts-gänget har tydligen skrivit om planerna för Struts framöver. Ett nytt underprojekt, "Shale", är öppnat, och befintliga Struts kallas numera "Struts Classic". Kortfattat har jag […]

Java Server Faces och Struts

Craig McClanahan, pappa till Struts och numera djupt involverad i JSF på Sun beskriver hur du går till väga för att använda Struts tillsammans med […]

ActionForms och POJO’s

Ett nedladdningsbart utdrag ur boken SpringLive beskriver problemen med att kombinera ActionForms och POJO's (Plain Old Java Objects) och ger ett förslag på lösning. Källkod […]

Hibernate – En introduktion

Denna artikel beskriver den populära opensourcekomponenten Hibernate. Hibernate är ett s.k. Object Relational Mapping (ORM) verktyg som används för att möjliggöra persistens. Hibernate är ett […]

Mer från Cygnibloggen