Poster taggade med 'microsoft'

Synkronisering av multipla Google Calendars med iPhone

På Cygni använder vi Google Apps för en stor del av all kommunikation: e-post, kalendrar, wiki, kontakter o.s.v. vilket fungerar grymt. Kalenderbiten är en viktig […]

Sun säljer Java till Microsoft

Idag lanseras äntligen affären som det ryktats om i ett år nu: Sun gör slutligen det mest uppenbara draget för att tjäna pengar på Java, […]

Struts framtid

Struts-gänget har tydligen skrivit om planerna för Struts framöver. Ett nytt underprojekt, "Shale", är öppnat, och befintliga Struts kallas numera "Struts Classic". Kortfattat har jag […]

Apache – en guldgruva för Java-utvecklare

Apache-projektet, som drivs av The Apache Software Foundation, är helt klart mest kända för sin marknadsdominerande webbserver (67% av marknaden i januari 2004). De flesta […]

Java Server Faces – ett första intryck

Inledning Java Server Faces (JSF) är ett nytt ramverk för att bygga webbapplikationer. Genom att beskriva konverteringen av en enkel Strutsapplikation till JSF försöker denna […]

Mer från Cygnibloggen