Poster taggade med 'java'

IntelliJ som open source

Det finns nu en open-source variant av IntelliJ. Det finns en del begränsningar i den, och när man läser listan förstår man att Jetbrains fortfarande […]

Live templates i IntelliJ

Vi på Cygni som gillar IntelliJ måste förstås kontra när vi ser sådana här bra Eclipse-tips på bloggen. Jag kom därvidlag att tänka på s.k. […]

Save Actions i Eclipse

Vi har tidigare diskuterat lite sköna snabbkommandon för Eclipse i inlägget Eclipse Tips och Tricks. Då nämndes bland annat Ctrl-Shift+F för att formatera koden och […]

Accesskontroll på paketnivå

En av de kraftfullaste delarna av objektorienterade språk är deras väl utbyggda stöd för inkapsling (encapsulation). Inkapsling i sin tur är en av de allra […]

log4j:s debugläge

När man använder log4j i ett stort system tenderar det finnas många olika log4j.xml eller log4j.properties i olika mappar: En för testning, en för produktion, […]

Glassfish: logga soap-anrop och svar

Har man nån gång suttit och utvecklat webserviceklienter så har man säkerligen suttit och svurit för att man inte lyckas se den råa xml:en som […]

Mer från Cygnibloggen