Poster taggade med 'admin'

Sju bra saker att kunna när du jobbar i Linux-miljö

Den här listan är i första hand till för dig som jobbar med utveckling under Linux (i första hand Ubuntu), och behöver göra lite systemadministration […]

Escenic – tips och tricks

Escenic är ett norskt företag som utvecklar diverse moduler som tillsammans bildar ett Content Management System (CMS), det vill säga ett publiceringssystem eller webbpubliceringssystem. Meningen […]

En titt på EJB3 & JPA

EJB 3.0 är den nu gällande versionen av Java Enterprise Beans(EJB) arkitekturen som ingår i Java EE 5. Syftet med EJB 3.0 är att förbättra […]

Distribuerad versionshantering med Git

Den här artikeln är en introduktion till distribuerade versionshanteringsverktyg i allmänhet, och till git i synnerhet. Den kommer att ge en översikt av de grundläggande […]

Skripta Linux med Groovy

Fastän man inte är en Linux-admin så är det inte helt ovanligt att man hamnar i situationer där man måste knacka ihop ett eller flera […]

Säkerhetstänkande i webbapplikationer

När man specar en webbapplikation är det sällan som säkerhetsaspekterna tas med explicit. Det kan lätt betraktas som "Någon Annans Problem": systemadministratören ska se till […]

Mer från Cygnibloggen