Cygni har tecknat avtal med SmartTrust om att leverera tjänster inom systemarkitektur och javautveckling.

Telekomföretaget SmartTrust är ett världsledande företag inom lösningar för SIM och device management. Huvudkontoret ligger i Stockholm men SmartTrust har även närvaro i ett fleral andra länder och världsdelar.