Skandia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Företaget grundades 1855 och finns idag i ett tjugotal länder på fyra kontinenter och har cirka 5 800 medarbetare runtom i världen. Sedan 2006 ingår Skandia i den internationella finans- och försäkringskoncernen Old Mutual.

Skandia logo

Cygni har i flera års tid levererat avancerade systemutvecklingstjänster till Skandia-koncernens svenska livbolag, det oberoende dotterbolaget Skandia Liv. Idag har Cygni även tecknat avtal om att leverera konsulttjänster till moderbolaget Skandia AB.