Skandia AB är en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Företaget grundades 1855 och finns idag i ett tjugotal länder på fyra kontinenter och har cirka 5 800 medarbetare runtom i världen. Skandias bas är Europa, men de har även verksamhet i Australien, Asien och Latinamerika. Sedan 2006 ingår Skandia i den internationella finans- och försäkringskoncernen Old Mutual. Skandia Liv är Sveriges största livbolag och ett helägt dotterbolag till Skandia AB.

Skandia logo

Cygni har idag tecknat avtal med Skandia Liv om att leverera expertis inom systemarkitektur och avancerad Javautveckling. Cygni valdes ut som leverantör bland annat tack vare vår djupa expertis inom verksamhetskritiska och transaktionsintensiva finans- och försäkringssystem.