Ledarna är en chefsorganisation som skiljer sig från de traditionella fackförbunden eftersom samtliga medlemmar är chefer. Ledarna stöttar sina medlemmar i både rollen som chef och som anställd.

Cygni har idag tecknat avtal med Ledarna om att leverera avancerade systemutvecklingstjänster på javaplattformen.