Kungliga Biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Sedan 1661 har de samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska. Och de har gjort materialet tillgängligt för allmänheten som kan besöka KB för att beställa fram och läsa alla dessa olika typer av texter.

Kungliga Biblioteket logo

Cygni har idag tecknat avtal med KB om att leverera avancerade systemutvecklingstjänster inom Java, open source och digitala arkiv.