Cygni har tecknat avtal med Iprobe, ett svenskt företag som utvecklar, säljer och opererar system för automatisk insamling (AMR) av energimätdata. Iprobes kunder är främst energibolag och fastighetsbolag i behov av att effektivisera processen mellan mätning och fakturering. Genom nytänkande och egna innovationer erbjuder Iprobe en ny generation AMR-teknologi speciellt anpassad för energimarknadens förutsättningar.

Cygnis unika kompetens inom systemarkitektur, integration och Javautveckling möter mycket väl det behov som Iprobe har inför vidareutvecklingen av sitt huvudsystem.