Cygni har tecknat avtal med Docu group för att leverera konsulttjänster inom systemarkitektur och systemutveckling. Docu är en internationell informationskoncern som tillhandahåller  byggprojekt- och produktionsinformation i flertalet europeiska länder.

Cygni ska utifrån Docus kravbild designa en modern SOA-arkitektur baserad på Java/J2EE och JBoss.  Docus nya informationssystem skall klara höga prestandakrav samtidigt som det är flexibelt nog för att enkelt  kunna inkludera kommande förändringar i kravbilden.

Cygni välkomnar samarbetet med Docu som ytterligare ett bevis på att specialistkompetens inom systemarkitektur och högprestandasystem är fortsatt mycket eftertraktad i marknaden.