Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, 1,76 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har därmed tillgång till ett brett tv-utbud och kompletta tjänster för bredband och telefoni.

Cygni har tecknat avtal med Com Hem om att leverera konsulttjänster inom avancerad systemutveckling, arkitektur och integration.