Aftonbladet är en av Sveriges ledande mediekoncerner, vars publicistiska idé är att leverera nyheter, driva opinion och ge service – 24 timmar om dygnet. Aftonbladet använder flera olika nyhetskanaler och når varje vecka cirka 3,8 miljoner människor.

Aftonbladetkoncernen står publicistiskt på fyra ben – Nordens största och mest lästa tidning, Europas största nättidning, den nyligen startade gratistidningen Punkt SE samt den digitala TV-kanalen Aftonbladet TV7.

Cygni har tidigare genomfört uppdrag inom Aftonbladet Nya Medier som ansvarar för www.aftonbladet.se men påbörjar i december även utvecklingen av ett system som skall användas på Aftonbladet TV7.

Det nya uppdraget är ytterligare ett bevis på att Cygnis expertis inom systemarkitektur och avancerad systemutveckling lämpar sig väl vid utveckling av system för en ledande mediekoncern som Aftonbladet.