HemMedarbetareDaniel Eineving

Daniel Eineving

Studentambassadör Chalmers, Göteborg

Daniel Eineving är Cygnis studentambassadör på Chalmers. Han går masterprogrammet Software Engineering och spenderar fritiden med att koda, golfa och tygla sin pryltokighet.

Daniel kom i kontakt med Cygni första gången under ett studentevent på Chalmers – ”Cygni West Coast PokerBot Challenge” – och har sedan dess hållit kontakten. När Cygni Väst startade i Göteborg var Daniel vårt självklara val som studentambassadör!

Kontakta Daniel

Cygnibloggen