Poster taggade med ‘protobuf’

I denna artikel mixar vi Jersey med det XML-schema som Tommy Wassgren definierade i Serialisering med JAXB. Jersey är referensimplementationen för JAX-RS som är ett API för att bygga RESTfulla webbtjänster.

I artikeln visar vi hur enkelt det är att dra nytta av Jerseys inbyggda stöd för att skicka bl.a. XML och JSON m.h.a. JAXB. Vi visar också hur du kan enhetstesta REST-applikationen. Koden hittar du på github: https://github.com/cygni-stacktrace/jaxbws.

Läs mer >>

JAXB betyder Java Architecture for XML Binding och används för att konvertera POJOs till XML och vice versa. Metoden för att konvertera en POJO till XML kallas för marshalling eller serialisering. Det motsatta, det vill säga att konvertera från XML till en POJO, kallas för unmarshalling eller deserialisering.

I denna artikel visar jag hur man kan använda JAXB för serialisering/deserialisering på ett enkelt sätt med hjälp av ett enhetstest. Exemplet finns att hämta på GitHub – https://github.com/cygni-stacktrace/jaxb-sample.

Läs mer >>

I Protobuf för serialisering del 1 berättade jag om grunderna i Protobuf som kort kan beskrivas som ett binärt JSON-format. I den här artikeln tänkte jag visa hur man knyter i hop detta med Jersey som är ett snyggt API för RESTfulla webbtjänster. Som grädde på moset gör vi allt i Maven. Koden finns att hämta på https://github.com/cygni-stacktrace/protows.

Läs mer >>

Protobuf är en kodningsteknik för att serialisera datastrukturer till ett binärt format som tar mindre plats än t.ex. XML eller JSON. På så sätt lämpar sig protobuf bättre för transport över kanaler där bandbredd är en avgörande resurs.

Protobuf är utvecklat av Google och används enligt uppgift mycket mellan deras interna tjänster. Ramverket tillhandahålls med stöd för C++, Java och Pyton, men en mängd andra språk stöds också genom tredjepartsprojekt: C, C#, JavaScript etc.

Protobuf använder sig av en s.k. schemabaserad kodning, vilket innebär att ett kodat meddelande inte kan avkodas (i alla fall inte fullständigt) utan en beskrivning (ett schema) av datastrukturen. Datastrukturerna definieras i ett speciellt språk.

Läs mer >>