Poster taggade med ‘jsp’

Sida 2 av 212

Denna artikel beskriver den populära opensourcekomponenten Hibernate. Hibernate är ett s.k. Object Relational Mapping (ORM) verktyg som används för att möjliggöra persistens. Hibernate är ett av de mest aktiva och populära javaprojekten på Sourceforge och kommer garanterat dyka upp mer och mer i javabaserad systemutveckling framöver. Läs mer >>

Apache-projektet, som drivs av The Apache Software Foundation, är helt klart mest kända för sin marknadsdominerande webbserver (67% av marknaden i januari 2004). De flesta som utvecklar i Java är också väl bekanta med Jakarta-projektet som fungerar som ett paraply över en mängd av Java-projekt under Apache.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom de flesta av Apaches Java-projekt. Syftet är att få fler att få upp ögonen på vilken hög med guldklimpar som rymmer sig där… Ja, rena guldgruvan, faktiskt!

Denna artikel är även publicerad i Datormagazin nr 11, 2003.

Läs mer >>

Detta är del 2 i en artikelserie där jag beskriver hur jag tar min testapplikation ifrån min artikel
om Java Server Faces och bygger vidare på denna. I den första delen beskrev jag den grundläggande designen och hur jag fick enhetstestning och loggning att fungera.

I denna artikel går jag vidare och beskriver hur jag byter persistensmekanism från xml-fil till MySQL och Hibernate.

Läs mer >>

Bakgrund

När min artikel om Java Server Faces (JSF) var klar så kände jag ett behov av att ta den kod som som skrivits under arbetet med artikeln och låta den ligga till grund ytterligare artiklar. Dessa artiklar skulle beskriva glädjen (och vedermödorna) med att vidareutveckla designen i den tämligen enkla testapplikationen till något som på ett bättre sätt underlättade:

  • enhetstestning av koden
  • byte av perssistensmekanism. Den persistensmekanism som jag primärt var intresserad av var, förutom den som byggde på xml-filer i filsystemet som jag ärvde från strutsapplikationen, Hibernate. Ambitionen var att använda Hibernate dels direkt ifrån webappen, dels göra en distribuerad lösning där persistensen sköttes av Hibernate i en J2EE server (JBoss).

Läs mer >>

Inledning

Java Server Faces (JSF) är ett nytt ramverk för att bygga webbapplikationer. Genom att beskriva konverteringen av en enkel Strutsapplikation till JSF försöker denna artikel visa hur JSF kan användas för att implementera en MVC-baserad webbapplikation. Artikeln förutsätter generella kunskaper i design av webbapplikationer och Struts i synnerhet. Läs mer >>

Sida 2 av 212