Poster taggade med ‘eclipse’

Sida 2 av 512345

Läste på InfoQ att en första publik version av EGit har releasats. EGit är en Eclipse-plugin för Git som vi tidigare diskuterat här på Stacktrace.

Se våra tidigare inlägg om Git-tricks eller en mer utförlig artikel om Distribuerad versionshantering med Git.

Jag har testat EGit och den funkar bra. Dock föredrar jag personligen att använda prompten/shellet för push, pull, branch och commit men EGit medför dock att det blir väl synligt i Eclipse vilka filer som inte är versionshanterade, vilka filer som är modifierade etc.

Efter det att jag uppgraderat till Ubuntu 9.10 så uppstod det lite problem med min Eclipse 3.5 installation, vissa knappar i olika dialoger slutade att fungera. Efter en snabb googling så visade det sig att det är en bug i Eclipse som är fixad i Eclipse 3.6 M2. För att få Eclipse 3.5 att fungera i Ubuntu 9.10 så kan man starta Eclipse med följande lilla skript:

#!/bin/sh
export GDK_NATIVE_WINDOWS=1
/path/to/your/eclipse/installation/dir/eclipse

Vi har tidigare diskuterat lite sköna snabbkommandon för Eclipse i inlägget Eclipse Tips och Tricks. Då nämndes bland annat Ctrl-Shift+F för att formatera koden och Ctrl+Shift+O för att organisera importer.

I Eclipse finns något som kallas för Save Actions under Window -> Preferences och sedan Java -> Editor -> Save Actions. Där kan man ställa in en hel del saker som automatiskt ska ske när du sparar en fil exempelvis:

 • Formatera koden enligt dina inställningar
 • Organisera importer / ta bort onödiga importer
 • Sortera medlemmar (metoder och attribut)
 • Ta bort ”trailing whitespace”
 • Fyll ut med måsvingar och parenteser där det saknas
 • Ta bort onödiga castningar
 • etc

Om du gillar att ha ordning och reda i dina källkodsfiler kan jag rekommendera detta. Det är dock viktigt att man bestämmer vilka formateringsregler som ska gälla i det aktuella projektekt och att alla använder dessa regler. Annars kan filerna förändras för mycket mellan varje incheckning. Om någon exempelvis använder tabbar och någon annan använder mellanslag så kommer filerna att diffa stort fast man kanske bara har gjort en mindre förändring.

Självklart kan detta arbetssätt vara problematiskt ifall du sitter i en existerande kodbas som inte är bra formaterad – varje ”Save” kan leda till att den aktuella filen förändras kraftigt på grund av formateringen och det kan det bli svårt att se vad som egentligen förändrats i filen mellan två versioner. Detta är ju dock ett problem som försvinner över tiden eftersom alla filer så småningom är formaterade.

Denna artikel ingår i serien Spring från början och kommer behandla det springstöd som finns för OSGi. Denna artikel är inte direkt en ”tutorial” utan ger främst en orientering till OSGi och Spring Dynamic Modules och gör ett försök till att peka på lämpliga användningsområden.

Vad är OSGi och vad är det bra för?

Förkortningen , vilket i vart fall inte hjälper mig att förstå vad OSGi egentligen är.
OSGi står tydligen för Open Service Gateway Initiative, men det har inte hjälpt någon att förstå vad det OSGi egentligen är får något. OSGi-standarden är helt kort en standard för modularisering av javaapplikationer.

OSGi används i allt från inbäddade system, mobiltelefoner till en flerskiktade webbapplikationer. Standarden har funnits i flera år och har tidigare främst används i inbäddade system. Det är först på senare år som OSGi har blivit aktuellt att använda i serverapplikationer. Den kanske mest kända applikationen som bygger på OSGi är den populära utvecklingsmiljön Eclipse, som använder OSGi i sitt plug-in system.

Mer konkret så specificerar standarden tre områden; paketering av moduler, tjänsteregister och modulers livscykler. Läs mer >>

Häromdagen råkade jag hitta eclipse-pluginen q4e som gör att du kan använda Maven 2 från Eclipse IDE. Projektet huserar på Google Code och några av de features som nämns är:

 • Köra Maven goals från IDE:n
 • Dependency management via Maven POM, automatisk nedladdning av beroenden
 • Hålla Eclipse classpath i sync med Maven POM
 • Beroendegraf
 • Import av Maven 2 projekt
 • Wizard för att skapa nya projekt genom archetypes
 • Möjlighet att importera parent projekt (POM projekt)
 • Möjlighet att avbryta Maven-byggen
 • Beroendeanalysverkty
 • WTP-stöd 

Pluginen har väldigt många av de features som finns i pluginen m2eclipse som jag tidigare skrivit om här. Efter att ha labbat lite med pluginen så har jag fått känslan av att q4e är stabilare, rappare och snyggare än m2eclipse, dock krävs Eclipse 3.3  (m2eclipse går att köra på Eclipse 3.2). För mer information gällande q4e rekommenderar jag deras wiki och denna jämförelse mellan m2eclipse och q4e.

För någon månad sedan så tipsade jag om ett litet verktyg som jag hade stött på, jarjar. Nu tänkte jag tipsa om en plugin till Eclipse som gör samma sak, packar ihop din applikation till en enda jarfil med alla beroenden från alla externa bibliotek som du använder. Pluginen heter Fat Jar och kan laddas ner här. Eclipse 3.0 eller nyare krävs.

(Texten som tidigare saknades i detta blogginlägg är nu återskapad.)

Som en fortsättning på min artikel Eclipse Tips och Tricks, och Tommys Breakpoints i Eclipse, så tänkte jag berätta lite om remote-debuggning i Eclipse. Det är en mycket användbar teknik att kunna.

Det finns en massa bra pluginer till Eclipse för att hantera utveckling med olika applikationsservrar och servlet-motorer. Men i många fall behövs inte dessa. Java har länge kunnat öppna en port i VMen för att tillåta en debugger att koppla upp sig. Med Eclipse är det mycket enkelt. Se här bara…

Läs mer >>

Sida 2 av 512345