Poster taggade med ‘aop’

Sida 1 av 212

Detta inlägg ingår i serien Spring från början och kommer att behandla det transaktionsstöd som finns i springmodulen spring-tx.

Transaktioner är ett sätt att hålla ihop en eller flera operationer. Typiskt gäller principen ”allt eller inget” vilket betyder att alla operationer som ingår i en transaktion ska exekveras utan fel för att transaktionen ska gälla. Det vanligaste fallet är databastransaktioner där exempelvis flera skrivningar måste exekveras utan fel innan en så kallad commit genomförs. Ett exempel på detta är det klassiska bankkontoexemplet med överflyttning av pengar från ett konto till ett annat. En överflyttning sker genom att ett uttag först sker från ett konto och sedan insättning på ett annat konto. Bägge operationerna måste lyckas, annars ska transaktionen inte gälla det vill säga att man ”rullar tillbaka” transaktionen via en så kallad rollback.

Spring erbjuder på ett enhetligt sätt stöd för att kunna hantera transaktioner av olika slag som till exempel JTA, JDBC, Hibernate, JPA och JDO. Transaktionsstödet kan användas på två sätt, deklarativt eller programmatiskt. Det deklarativa sättet är det absolut vanligaste och innebär att metadata kring transaktionslogik inte ligger inbäddad i den faktiska javakoden utan enbart finns deklarerad ”utanför” javakoden via metadata. Metadata kan antingen bestå av externa XML-filer eller annotationer och påverkar alltså inte javakoden, den är så att säga non-intrusive.

Läs mer >>

Detta inlägg ingår i serien Spring från början och kommer att behandla Springs stöd för Hibernate. Vi kommer inte att gå närmare in på vad Hibernate är och gör utan koncentrera oss på vad Spring kan hjälpa oss med och hur man kan jobba med HibernateTemplate och andra centrala klasser i modulen spring-orm. ORM står för Object Relational Mapping och modulen spring-orm innehåller dessutom stöd för JPA, TopLink och iBATIS.
Läs mer >>

Detta inlägg ingår i serien Spring från början och kommer att förklara designmönstren Inversion of Control (IoC) och Dependency Injection (DI).

Inversion of Control

Inversion of Control (IoC) är egentligen ett samlingsnamn på en mängd mönster. Dessa mönster uppträder ofta i ramverk. Huvudpoängen är att det inte är den egna applikationskoden som styr programflödet utan att detta sköts av ramverket. IoC är också lite informellt känt som ”Hollywood Principle” – ”don’t call us, We’ll call you.”
Läs mer >>

I takt med att en serverapplikation blir allt mer framgångsrik aktualiseras problemet med skalbarhet. Till en början går det bra att bara bygga ut servern med mer minne och kraftigare mikroprocessorer, men det kan vara en väldigt kostsam väg att gå, och det går inte att komma hur långt som helst på den vägen heller. Det uppenbara alternativet är istället att köpa flera billigare servrar och låta dem dela på lasten. Det är här begreppet klustring kommer in! I den här artikeln kommer vi att ge en översiktlig introduktion till klustring av Java-applikationer med Terracotta.

Läs mer >>

Denna artikel behandlar hur man kan kombinera traditionell J2EE-utveckling (applikationsserver med Stateless Session Beans och liknande) med Spring Framework och samtidigt erhålla en kort Code-Build-Test-cykel, hur man får det bästa av två världar. Läs mer >>

Ramnivas Laddad har skrivit en artikel om AOP myths and realities

Artikeln berör frågeställningar som just:

  • ”Det går väl bara att använda till loggning?”
  • ”AOP är coolt, men vad ska man ha det till?”
  • ”Är det inte bättre att hålla sig till gamla OO-tekniker?”

Se hela artikeln här

Sida 1 av 212