Poster taggade med ‘adress’

Ibland kan det vara skönt att inte uppfinna hjulet en gång till, att låta någon annan göra jobbet och ägna sin tid åt viktigare saker. Ibland kan det vara skönt att gå till plugins.jquery.com och inse att det du vill göra i jQuery redan är gjort och det, handen på hjärtat, många gånger bättre än vad du själv hade lyckats med. Att använda ett jQuery-plugin kan spara dig mycket tid och arbete då alla jQuery-funktioner du skulle behöva leta upp och använda redan är samlade och ihop-pusslade.

Utifrån ett webbprojekt signerat Cygni, listar jag i den här artikeln fem jQuery-plugins som vi valt att använda oss av.  Jag ger en introduktion till pluginet, beskriver lite kort hur det fungerar och ger sedan exempel på var och hur det används i det projekt vi här kan kalla SiteDoe.

Läs mer >>

EJB 3.0 är den nu gällande versionen av Java Enterprise Beans(EJB) arkitekturen som ingår i Java EE 5. Syftet med EJB 3.0 är att förbättra arkitekturen för EJB och minska komplexiteten för utvecklaren av EJB applikationer. Detta innebär tex följande förbättringar:

  • Annoteringar, det finns ett gäng med annoteringar som man kan använda sig utav för att förenkla arbetet. Dessa annoteringar minskar antalet klasser och interface som man måste skapa och man behöver inte skapa någon deployment descriptor (om man inte vill).
  • Defaulta värden, man skall slippa specifiera en massa vanliga förväntade beteenden och krav från EJB-containern.
  • Inkapsling av beroenden och JNDI åtkomst via annoteringar och dependency injection (DI)
    Businessinterfacet för en sessionsböna kan vara ett vanligt Java-interface, det behöver inte vara av typen EJBObject, EJBLocalObject eller javax.rmi.Remote
  • Home-interfacet behövs inte längre för sessionsbönor.
  • Minskning av krav av användning av checked exceptions
  • En interceptor funktionalitet finns för sessions- och message-driven-bönor.
  • Entitetsbönor har fått en helt egen specifikation, Java Persistence API (JPA), är numera vanliga POJO’s.

Det finns ett par olika typer av EJB:er, sessionsbönor och message-driven-bönor. Sessionsbönorna kommer i två olika smaker, Stateless och Stateful. Entitetsbönorna har ju som sagt ersatts med JPA entiteter. Jag tänkte gå igenom dessa med små korta exempel. Läs mer >>

När man specar en webbapplikation är det sällan som säkerhetsaspekterna tas med explicit. Det kan lätt betraktas som ”Någon Annans Problem”: systemadministratören ska se till att brandväggen är på plats, IT-ledningen bestämmer om lösenordspolicy etc. Men i slutänden är inget av detta relevant om applikationen som körs är full av hål, och då är det svårt att skylla ifrån sig. Man måste istället vara påläst om vilka attacker som ofta förekommer och ta aktiva åtgärder för att stoppa dem.

Jag tänkte att vi skulle ta en titt på de vanligaste hålen i webbapplikationer, och hur man kan göra för att täppa till dem.

Läs mer >>

Grails är ett webbramverk som är designat för hög produktivitet. Det gör precis som Ruby On Rails och satsar på konventioner framför konfiguration. Detta förenklar och snabbar upp utveckling betydligt. Under motorhuven så använder sig Grails av bland annat Spring, Hibernate, SiteMesh, Ant, Log4j. Grails är baserat på Groovy, som är ett objektorienterat dynamiskt skriptspråk som är baserat på Java platformen.

Läs mer >>

Apache-projektet, som drivs av The Apache Software Foundation, är helt klart mest kända för sin marknadsdominerande webbserver (67% av marknaden i januari 2004). De flesta som utvecklar i Java är också väl bekanta med Jakarta-projektet som fungerar som ett paraply över en mängd av Java-projekt under Apache.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom de flesta av Apaches Java-projekt. Syftet är att få fler att få upp ögonen på vilken hög med guldklimpar som rymmer sig där… Ja, rena guldgruvan, faktiskt!

Denna artikel är även publicerad i Datormagazin nr 11, 2003.

Läs mer >>