Stacktrace

Hur fungerar metodreferenser i Java 8

Hur kan egentligen String-metoden int compareToIgnoreCase(String) likställas med Comparator-metoden int compare(T param1, T param2) För ett tag sedan svarade jag på just den frågan på StackOverflow och svaret passar som […]
Läs mer

Installera Sun JDK 8 på AWS Default Amazon Linux AMI

När man skapar en ny EC2 instans på AWS och väljer AMI'n Amazon Linux AMI, så kommer den med Open JDK 7. Det känns ju lite 2010, man vill ju gärna […]
Läs mer

Göm dina inspektionsfel

Till byggmiljön Jenkins finns flertalet kraftfulla plugins för att underlätta kodunderhåll och kvalitetskontroll, bland annat PMD, Findbugs, DRY och Checkstyle som tillsammans blir en bra kombination för automatisk genomlysning av […]
Läs mer

Använda AutoCloseable och undvika checked exceptions

Om man vill använda AutoCloseable i JDK 1.7 och högre ser man ganska snabbt att metoden close kastar Exception: Detta gör en inte glad om man vill undvika checked exceptions. […]
Läs mer